dieu-hoa-trung-tam-hisense
hisense hitachi
hisense hitachi
an-toan-và-on-dinh
Hisense Vietnam
toa-nha-hisense

Sản phẩm bán chạy

Dàn lạnh loại 2-Way Cassette

Dàn lạnh điều hoà Hisense AVL-07 UXJSGA

1.00

Dàn nóng dòng sản phẩm MULTI-FUNCTION Series

Dàn nóng Hisense AFM-54EX4SA

299.00

Dàn nóng dòng sản phẩm MULTI-FUNCTION Series

Dàn nóng Hisense AVW-54HKFH

298.00

Dàn nóng dòng sản phẩm MULTI-FUNCTION Series

Dàn nóng Hisense AAFW-48U4SC

297.00

Dàn nóng dòng sản phẩm MULTI-FUNCTION Series

Dàn nóng Hisense AFW-54U4SC

296.00

Dàn nóng dòng sản phẩm H Series

Dàn nóng Hisense AVW-114H9FH

295.00

Dàn nóng dòng sản phẩm H Series

Dàn nóng Hisense AVW-96H9FH

294.00

Dàn nóng dòng sản phẩm H Series

Dàn nóng Hisense AVW-76H9FH

293.00

Sản phẩm tiêu biểu

Bộ chia ga + Điều khiển

Điều khiển điều hoà Hisense HYJ-J01H

230.00

Bộ chia ga + Điều khiển

Điều khiển điều hoà Hisense HYRE-X01H

229.00

Bộ chia ga + Điều khiển

Điều khiển điều hoà Hisense HYJM-S01H

228.00

Bộ chia ga + Điều khiển

Điều khiển điều hoà Hisense HYRE-T03H

199.00

Bộ chia ga + Điều khiển

Điều khiển điều hoà Hisense HYRE-Z01H

198.00

Bộ chia ga + Điều khiển

Điều khiển điều hoà Hisense HYRE-V02H

197.00

Bộ chia ga + Điều khiển

Điều khiển điều hoà Hisense HYE-W01

196.00

Bộ chia ga + Điều khiển

Điều khiển điều hoà Hisense HYXE-S01H

195.00

Sản phẩm tiêu biểu

Dàn nóng dòng sản phẩm L Series-full biến tần

Điều hòa Hisense. Dòng sản phẩm L Series-full biến tần. Model: AVW54UCSC

121,212.00

Dàn nóng dòng sản phẩm L Series-full biến tần

Điều hòa Hisense L Series-full biến tần. Model: AVW48UCSC

Dàn nóng dòng sản phẩm L Series-full biến tần

Dòng sản phẩm L Series-full biến tần. Model: AVW-38UCSC

Dàn lạnh loại 2-Way Cassette

Dàn lạnh điều hoà Hisense AVL-07 UXJSGA

1.00

Dàn nóng dòng sản phẩm MULTI-FUNCTION Series

Dàn nóng Hisense AFM-54EX4SA

299.00

Dàn nóng dòng sản phẩm MULTI-FUNCTION Series

Dàn nóng Hisense AVW-54HKFH

298.00

Dàn nóng dòng sản phẩm MULTI-FUNCTION Series

Dàn nóng Hisense AAFW-48U4SC

297.00

Dàn nóng dòng sản phẩm MULTI-FUNCTION Series

Dàn nóng Hisense AFW-54U4SC

296.00

Dàn nóng dòng sản phẩm H Series

Dàn nóng Hisense AVW-114H9FH

295.00

Dàn nóng dòng sản phẩm H Series

Dàn nóng Hisense AVW-96H9FH

294.00

Dàn nóng dòng sản phẩm H Series

Dàn nóng Hisense AVW-76H9FH

293.00

Sản phẩm bán chạy

Dàn lạnh Cassette-độ dầy 35cm- Hisense

Điều hòa Hisense. AUC-36UR4RAGB4

1,111,111.00
Upload Image...