dieu-hoa-trung-tam-hisense
hisense hitachi
hisense hitachi
an-toan-và-on-dinh
Hisense Vietnam
toa-nha-hisense

Sản phẩm bán chạy

Điều hòa cục bộ Trane

Bán buôn bán lẻ lò xo cửa gió

800.00

Bộ xử lý không khí DECKER

Máy hút ẩm hấp phụ DECKER DA-1000

19.00

Máy nước nóng bơm nhiệt Panzer

Máy nước nóng bơm nhiệt PANZER PZ-288KA/TITAN

18.00

Máy nước nóng bơm nhiệt Panzer

Máy nước nóng bơm nhiệt PANZER PZ-244KA/TITAN

17.00

Máy nước nóng bơm nhiệt Panzer

Máy nước nóng bơm nhiệt PANZER PZ-158KA/TITAN

16.00

Máy nước nóng bơm nhiệt Panzer

Máy nước nóng bơm nhiệt PANZER PZ-144KA/TITAN

15.00

Máy nước nóng bơm nhiệt Panzer

Máy nước nóng bơm nhiệt PANZER PZ-122KA/TITAN

14.00

Dàn lạnh loại 2-Way Cassette

Dàn lạnh điều hoà Hisense AVL-07 UXJSGA

1.00

Dàn nóng dòng sản phẩm MULTI-FUNCTION Series

Dàn nóng Hisense AFM-54EX4SA

299.00

Dàn nóng dòng sản phẩm MULTI-FUNCTION Series

Dàn nóng Hisense AVW-54HKFH

298.00

Dàn nóng dòng sản phẩm MULTI-FUNCTION Series

Dàn nóng Hisense AAFW-48U4SC

297.00

Dàn nóng dòng sản phẩm MULTI-FUNCTION Series

Dàn nóng Hisense AFW-54U4SC

296.00

Dàn nóng dòng sản phẩm H Series

Dàn nóng Hisense AVW-114H9FH

295.00

Dàn nóng dòng sản phẩm H Series

Dàn nóng Hisense AVW-96H9FH

294.00

Dàn nóng dòng sản phẩm H Series

Dàn nóng Hisense AVW-76H9FH

293.00

Sản phẩm tiêu biểu

Bộ chia ga + Điều khiển

Điều khiển điều hoà Hisense HYJ-J01H

230.00

Bộ chia ga + Điều khiển

Điều khiển điều hoà Hisense HYRE-X01H

229.00

Bộ chia ga + Điều khiển

Điều khiển điều hoà Hisense HYJM-S01H

228.00

Bộ chia ga + Điều khiển

Điều khiển điều hoà Hisense HYRE-T03H

199.00

Bộ chia ga + Điều khiển

Điều khiển điều hoà Hisense HYRE-Z01H

198.00

Bộ chia ga + Điều khiển

Điều khiển điều hoà Hisense HYRE-V02H

197.00

Bộ chia ga + Điều khiển

Điều khiển điều hoà Hisense HYE-W01

196.00

Bộ chia ga + Điều khiển

Điều khiển điều hoà Hisense HYXE-S01H

195.00

Sản phẩm tiêu biểu

Dàn nóng dòng sản phẩm L Series-full biến tần

Điều hòa Hisense. Dòng sản phẩm L Series-full biến tần. Model: AVW54UCSC

121,212.00

Dàn nóng dòng sản phẩm L Series-full biến tần

Điều hòa Hisense L Series-full biến tần. Model: AVW48UCSC

Dàn nóng dòng sản phẩm L Series-full biến tần

Dòng sản phẩm L Series-full biến tần. Model: AVW-38UCSC

Dàn lạnh loại 2-Way Cassette

Dàn lạnh điều hoà Hisense AVL-07 UXJSGA

1.00

Dàn nóng dòng sản phẩm MULTI-FUNCTION Series

Dàn nóng Hisense AFM-54EX4SA

299.00

Dàn nóng dòng sản phẩm MULTI-FUNCTION Series

Dàn nóng Hisense AVW-54HKFH

298.00

Dàn nóng dòng sản phẩm MULTI-FUNCTION Series

Dàn nóng Hisense AAFW-48U4SC

297.00

Dàn nóng dòng sản phẩm MULTI-FUNCTION Series

Dàn nóng Hisense AFW-54U4SC

296.00

Dàn nóng dòng sản phẩm H Series

Dàn nóng Hisense AVW-114H9FH

295.00

Dàn nóng dòng sản phẩm H Series

Dàn nóng Hisense AVW-96H9FH

294.00

Dàn nóng dòng sản phẩm H Series

Dàn nóng Hisense AVW-76H9FH

293.00

Sản phẩm bán chạy

Dàn lạnh Cassette-độ dầy 35cm- Hisense

Điều hòa Hisense. AUC-36UR4RAGB4

1,111,111.00
Upload Image...